Албан тушаал Материал хүлээн авах өдөр Материал хүлээн авах эцсийн өдөр Анкет татаж авах
Хөргөх халаах тоног төхөөрөмжийн инженер 2016-08-30 2016-12-30 Татах
Цахилгааний инженер 2016-08-30 2016-12-30 Татах
Тоног төхөөрөмжийн засварчин 2016-08-30 2016-12-31 Татах
Хөргөлтийн техникч 2016-08-30 2016-12-30 Татах
Авто замын механизмийн техникч 2016-08-30 2016-12-30 Татах
Айр компрессорын техникч 2016-08-30 2016-12-30 Татах
Сантехникч 2016-08-30 2016-12-30 Татах
Туслах ажилтан 2016-08-02 2016-12-30 Татах

Та бүхэн анкет бөглөхдөө үнэн зөв бөглөн info@tavan-bishrel.com хаягаар илгээнэ үү

> Та бүхэн анкет бөглөхдөө үнэн зөв бөглөн info@tavan-bishrel.com хаягаар илгээнэ үү