loader

About us

Tavan Bishrel Co.ltd was established in 2007 that operates foreign and domestic trades of cooling and ventilation equipments, its maintenance and auto repair and maintenance services.

The principals of our operation

To conduct services that is not harmful to the environment. To follow the occupational and labor safety To be respectful to each other, work in groups and be faithful. To make the work and service standard to meet the international level To assure the satisfaction of customers providing quality services that meet with their demands To be communicate with customers and companies equally and respectfully and to provide the prompt services. To provide support and advices to customers when needed and to protect from the possible risks.

Our mission

To provide safe, risk and negative influence free services to the customers. The trusts of our customers and partner companies to us. Highly qualified and skilled staff Effective services Group working and respectful to each other. Having a goal and skill to overcome the problems and difficulties to achieve the goal. To provide the quality services that meets to the customers demand

Our client

Үйл ажиллагааны чиглэл

Бид таны ажиллах, амьдрах, амрах эрүүл тав тухтай орчинг бий болгохын төлөө үргэлж шинийг эрэлхийлэн орчин үеийн дэвшилтэт технологиудыг хэрэглэгч та бүхэндээ түргэн, шуурхай, найдвартай хүргэж үйлчлэх болно.

Та бүхэнтэй хамтран ажиллахад бид үргэлж нээлттэй байх болно.

Эйр кондешн

Эйр кондишн засвар, угсралт, худалдаа. Авто машины эйр кондишн цэнэглэх

Хөргөх халаах систем

Хөргөх, халаах тоног төхөөрөмжийн засвар, угсралт, худалдаа.

Барилга угсралт

Барилгын зураг төслийн дагуу салхивч, агааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн угсралт, худалдаа

Хөлдөөх камер

Хөргөх, хөлдөөх камерийн угсралт, худалдаа.

Авто машин засвар

Авто машиний засвар үйлчилгээ айр компрессорын засвар

Нийтийн хоолны тоног төхөөрөмж

Нийтийн хоолны тоног төхөөрөмж засвар үйлчилгээ худалдаа

Байгаль орчиний бодлого

Олон улсын жишигт нийцсэн хүний амь нас, эрүүл мэнд, байгаль орчинд ээлтэй , осол аваарьгүй чанартай үйлчилгээг харилцагч байгууллага, хувь хүмүүст хүргэх нь бидний үйл ажиллагааны үндсэн зарчим юм. Хөргөлт тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ, хэрэглээний явц дахь санаатай болон санамсаргүйгээр гарах аливаа эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, энэ талын эрсдэл гарсан тохиолдолд хэрхэн арга хэмжээ, байгаль орчны хуулийн хэрэгжилтийг хангаж байгаль орчин хамгаалах төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлэхэд чиглэгдлээ. Энэхүү аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааны гол агуулга нь хөргөх тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээг явуулахад бусдад үл анзаарагдах болон анзаарагдах байдлаар байнга давтагдан гардаг хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд хор хөнөөлтэй хүний үйлдэхүй, эс үйлдэхүйгээр хийгддэг аливаа аюул эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх явдал юм. Осол аваарийг бууруулах, үйл ажиллагааны хүрээнд бодитой хувь нэмэр оруулж улмаар Монгол Улс Дэлхийн Озоны Давхарга Хамгаалах Конвенц Хөргөлтийн холбоонд хүлээсэн үүрэг хариуцлагаа даган биелүүлхэд оршино. Манай компани нь өндөр чадавхтай эвсэг баг хамт олныг бүрдүүлж үйл ажиллагааныхаа чанар, үнэлэмжийг дээшлүүлэх бодит боломжийг бүрдүүлж, түүний үр ашигтай арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэн олон улсын стандарт, аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг чанд сахин ажиллаж байна. Эйр кондейшин, Хөргөх, Халаах тоног төхөөрөмжийг засварлаагүйгээс үүдэлтэй гарах аюул эрсдэлүүд Эйр кондейшин, Хөргөх, Халаах тоног төхөөрөмжийг зөв зохисгүй ашиглах, хараа хяналт алдагдаж шаардлагатай засвар үйлчилгээг цаг хугацаанд нь хийгээгүйн улмаас Хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд үлэмж их хэмжээний аюул учруулж байна

Дэлгэрэнгүй

КОМПАНИЙ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ

Ажил бүрийн өмнө аюулгүй байдлын дүн шинжилгээг хийж тухайн нөхцөлд гарах аливаа төрлийн эрсдийг тооцоолж хэрхэн урьдчилан сэргийлэх, арилгаж болох боломжит хувилбарыг эцсийн байдлаар гаргаж сурах нь бид бүхний аюулгүй ажиллагааны ерөнхий дүрмийн үндсэн зорилго юм. Ихэнхи золгүй тохиолдол, аваар ослыг урьдчилан мэдэх аргагүй бөгөөд эдгээр нь голдуу ажилчид болон ахлах ажилчид /зөвхөн хүн та/ Аюулгүй Ажиллагаа Эрүүл мэндийн үндсэн зарчмуудыг дагаж мөрдөж гүйцэтгээгүйгээс үүдэлтэй байна. Нийт ажилчид ажлын талбар дээрээ ажиллаж байхдаа аюулгүй ажиллагааны эдгээр заалтуудыг уншиж, ойлгож, хэрэгжүүлэх ёстой.

Дэлгэрэнгүй ayulq
Нээлттэй ажлын байр
Холбоо барих
 • Салбар 1

  Манай хаяг

  • +976 89882080
  • info@tavanbishrel.com
  • Өмнөговь аймаг Даланзадгад сум
   4-р баг Д/С-3-5а
  • Гадаад харилцаа
   +0088613947912824
 • Салбар 2

  Манай хаяг

  • +976 89882080
  • info@tavanbishrel.com
  • Ханбогд сум
 • Гадаад харилцаа
  • Yang Yubao
  • Гадаад харилцаа хариуцсан менежэр
   +0088613947912824